PROJECTS


Participant in projects supported by international organizations

  • Self-focused Attention in Social Anxiety
    (2013-2014) Swiss National Science Foundation
  • Non-suicidal Self-Injury
    (2010-2011) Swiss National Science Foundation

Manager or Director in projects supported by national organizations such as TUBITAK, DPT

  • 'Covid-19 Kaynaklı Kaygının Yaygın Anksiyete Bozukluğuna Etkisinde Maneviyat, Farkındalık, Bilişsel Kontrol ve Esneklik Değişkenlerinin Rolü
    (-1) TÜBİTAK-1001