BOOKS


Author, Editor and Interpreter of National Books

  • Z.Aksoy B.Yayınları.
    (2015) Kültürel Zekâ: Kültürlerarası İletişimde Çağdaş Bir Yaklaşım.
    Author