ARTICLES


Published or accepted to be published in journals covered by SCI, SSCI or AHCI

International
 • Z.Aksoy.
  (2018) The Idea of Europeanness: Perceptions of Erasmus Students in Turkey and the Netherlands.
  International Journal Of Communication ,
 • Z.Aksoy.
  (2018) Sürgünü Yaşatmak: Çerkes Hikayelerinde Kimliğin İnşası.
  Turkish Review Of Communication Studies ,

Published or accepted to be published in journals covered by other indexes

National
 • Z.Aksoy.
  (2016) Kültürlerarası İletişim Eğitiminde Öğrencilerin Kültürlerarası Duyarlılık Gelişimi Öz Değerlendirmeleri Üzerine Bir İnceleme.
  Selçuk İletişim , Vol. 9, No. 3,
International
 • Z.Aksoy , E.Uzunoğlu and B.Yaman Akyar.
  (2017) Study Abroad Process from Intercultural Communication Perspective: An Exploratory Study on Erasmus Experience in Turkey.
  Global Media Journal Turkish Edition , Vol. 8, No. 15, 11-34, ISBN: 1309-7601
 • Z.Aksoy.
  (2012) Uluslararası Göç ve Kültürlerarası İletişim.
  The Journal Of International Social Research , Vol. 5, No. 20, 292-303, ISBN: 1307-9581
 • M.Saran , G.Coşkun , F.İ.Zorel and Z.Aksoy.
  (2011) Üniversitelerde Sosyal Sorumluluk Bilincinin Geliştirilmesi: Ege Üniveristesi Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Üzerine Bir Araştırma.
  Journal Of Yasar University , Vol. 6, No. 22, 3732-3747,

Published or accepted to be published in refereed journals

National
 • Z.Aksoy.
  (2020) KÜLTÜRLERARASI YENİ MEDYA: SOSYAL MEDYANIN KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM ÜZERİNDE ALGILANAN ETKİLERİ.
  Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Vol. 3, No. 2, 126-144,