CITED WORKS

Referenced in publications covered by other indexes

 • Citing :
  Yusuf Yiğit (2019-2020)
  4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamında İş Sözleşmesini Fesih Hakkını Kullanma Süresi - Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
  Cited :
  Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde İhbar Önellerinin Sözleşme ile Artırıldığı Hallerde İşçinin İhbar Tazminatı Sorumluluğu - Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
 • Citing :
  Kemal Yıldız (2018-2019)
  Bireysel İş Uyuşmazlıklarının Nedenleri, Yoğunlaştığı Konular ve Çalışma ve İş Kurumunun Bu Uyuşmazlıkları Çözme Yeteneği - Çalışma ve Toplum 2018/3 (58) (s.1362de s.47-48e, s.1363de s.46ya)
  Cited :
  Bireysel İş Uyuşmazlıkları ve Yargısal Çözüm - Ankara Barosu Dergisi , 2, 43 - 67
 • Citing :
  Eda Manav Özdemir (2015-2016)
  İş Mahkemelerinin İşleyişi ve Bireysel İş Uyuşmazlıklarının Alternatif Çözüm Yöntemleri - Çalışma ve Toplum 47, 2015/4, s.210(2), 204(3),202(1),201(1)=7 atıf
  Cited :
  Bireysel İş Uyuşmazlıkları ve Yargısal Çözüm - Ankara Barosu Dergisi
 • Citing :
  A.Buğra Aydın (2015-2016)
  Bireysel İş Uyuşmazlıkları ve Tahkim (2 atıf-s.844 ve855) - Prof. Dr. Mehmet Akif Aydına Armağan-Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi Özel Sayı
  Cited :
  Bireysel İş Uyuşmazlıkları ve Yargısal Çözüm - Ankara Barosu Dergisi
 • Citing :
  Bektaş Kar (2014-2015)
  İş Yargılamasına Hakim Olan İlkeler - Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C.15 Özel Sayı 2013 s.869
  Cited :
  Bireysel İş Uyuşmazlıkları ve Yargısal Çözüm - Ankara Barosu Dergisi 2012/2 s.52
 • Citing :
  Özgür Oğuz (2012-2013)
  Types of Disputes in Labor Law( 3 atıf;s.820,822,823) - The 2nd International Conference on the Changing World and Social Research (ICWSR2016) October, 14 16, 2016, Barcelona-SPAIN
  Cited :
  Bireysel İş Uyuşmazlıkları ve Yargısal Çözüm - Ankara Barosu Dergisi 2012/2
 • Citing :
  Ömer Bosnalı (2012-2013)
  Türkiyede Bireysel İş Uyuşmazlıklarında Alternatif Çözüm Yolları Konusunda Bir Değerlendirme(2 atıf,s.220) - Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi 4/12
  Cited :
  Bireysel İş Uyuşmazlıkları ve Yargısal Çözüm - Ankara Barosu Dergisi, 2012/2
 • Citing :
  Utku Doruk (2012-2013)
  Türk Borçlar Kanununun 439.maddesi ve İş Kanunu Kapsamındaki İşçilerin İhbar tazminatı Sorumluluğuna Etkisi - Marmara Üniveristesi Hukuk Fakültesi Dergisi
  Cited :
  Bireysel İş Uyuşmazlıkları ve Yargısal Çözüm - Ankara Barosu Dergisi
 • Citing :
  Erdem Özdemir (2008-2009)
  Karar İncelemesi: İşyeri Hekimi ile Yapılan Sözleşmenin Niteliği - Çalışma ve Toplum Dergisi Sayı:16 http://www.calismatoplum.org/sayi16/karar_inceleme_ozdemir.pdf(s.178,179,182)
  Cited :
  Kısmi Süreli Çalışan İşyeri Hekiminin Kıdem Ve İhbar Tazminatı Hakları - Çalışma ve Toplum, 2007/13, s. 117-110
 • Citing :
  Av.Prof.Dr.Yüksel Ersoy (2002-2003)
  Tıbbi Hatanın Hukuki ve Cezai Sonuçları - Türkiye Barolar Birliği Dergisi Sayı.53
  Cited :
  Tıbbi Hizmetlerin Kötü Uygulanmasından Doğan Sorumluluk Kanunu Tasarısı Hakkında - İnternet Yayını

Referenced in books published by international publishers

 • Citing :
  Işıl Kalaycı , Metin Özkul , (2019-2020)
  The Elderly as Social Victims of Modernization: Abuse and Neglect of the Elderly in Turkey. In: Shankardass M. (eds) International Handbook of Elder Abuse and Mistreatment - Springer
  Cited :
  Legal awareness of elderly about abuse and neglect - Turkish Journal of Geriatrics

Referenced in books published by national publishers

 • Citing :
  Bektaş Kar (2018-2019)
  İş Yargılaması Usulü - Yetkin Yayınları
  Cited :
  Bireysel İş Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları - Ankara Barosu Dergisi
 • Citing :
  Prof.Dr.Ali Nazım Sözer (2012-2013)
  Türk Sosyal Sigortalar Hukuku(Üç sayfaya, kitabın sayfa 473’de 1266’ya,477’de 1215,1224’e atıf yapılmakta) - Beta
  Cited :
  İşsizlik Sigortası Ödeneği Süresinin Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Değerlendirilmesi - Prof.Dr.Ali Güzel’e Armağan II,Beta
 • Citing :
  Nuri Çelik (2012-2013)
  İş Hukuku Dersleri s.177 - Beta Yayıncılık
  Cited :
  "Sosyal Devlet" İlkesi ve "Yaşam Hakkı" Çerçevesinde "İş Kazaları" - Sarper Süzek'e Armağan II, Beta

Referenced in publications covered by WoS indexes

 • Citing :
  Olgu Özdemir (2012-2013)
  Bireysel İş Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk (İki atıf-s.601 ve 610) - Fevzi Şahlanana Armağan Cilt 1 s.601-615
  Cited :
  Bireysel İş Uyuşmazlıkları ve Yargısal Çözüm - Ankara Barosu Dergisi 2012/2