BOOKS


Author, Editor and Interpreter of National Books

  • Z.Şişli.
    (2013) Bireysel İş Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları Sempozyumu.
    İzmir Ekonomi Üniversitesi Yayını No.52 , ISBN: 978-975-8789-51-1
    Editor