PROJECTS


Manager/Director in projects supported by international organizations such as AB, BM, NATO, etc.

  • İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi Projesi
    (1997-1998) izmir Barosu-AB
  • İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi Projes
    (1996-1997) İzmir Barosu-AB

Participant in projects supported by international organizations

  • Proje Zengini İzmir Proje Hazırlama ve Uygulama Eğitim Semineri
    (2009-2010) İzmir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi-İzmir Kalkınma Ajansı