KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Adem Mehmet YILDIZ, lisans eğitimini 2012 yılında, yüksek lisans eğitimini 2016 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde tamamlamıştır. Halen Ege Üniversitesi, Uluslararası Bilgisayar Enstitüsünde Bilgi Teknolojileri bölümünde lisansüstü eğitimine devam etmektedir.
Araştırma konuları arasında, öğretim teknolojileri, doğal dil işleme ve makine öğrenmesi yer almaktadır.