KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) İktisat bölümünden 2000 yılında mezun oldu. İktisat doktora derecesini 2008’de Utah Üniversitesi’nden aldı. Araştırmalarını feminist iktisat ve savunma iktisadı alanlarında sürdürüyor. Saniye Dedeoğlu ile Gender and Society in Turkey: The Impact of Neo-Liberal Policies, Political Islam and EU Accession (IB Tauris, 2012), Türkiye’de Refah Devleti ve Kadın (İletişim Yayınları, 2012) ve 2000’ler Türkiye’sinde Sosyal Politika ve Toplumsal Cinsiyet (İmge Kitabevi Yayınları, 2015) kitaplarını derledi. Brain Drain and Gender Inequality in Turkey (Palgrave Pivot, 2018), The Economics of Military Spending A Marxist Perspective (Routledge, 2019) ve genişletilmiş Türkçe çevirisi Askerî Harcamalar ve Ekonomi Eleştirel Bir Yaklaşım (İletişim Yayınları 2021) kitaplarını yazdı.