UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- sosyal politika

- Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları