KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Araş. Gör. Afra Teren Gürlüler, 2013 yılında Robert Amerikan Kolejinden mezun olmuştur. Aynı yıl Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yükseköğrenimine başlamıştır. 2017 yılında Hukuk ve Uluslarası İlişkiler bölümlerinden mezun olmuştur. Avukatlık stajını İstanbul Barosunda tamamlamıştır.
Galatasaray Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde Kamu Hukuku alanında yüksek lisans tez çalışmalarını sürdürmektedir.
2021 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı bünyesinde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. İleri düzeyde İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Anayasa Hukuku, başlıca çalışma alanıdır.