UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Anayasa Hukuku

- İnsan Hakları