UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Kalite Kontrol

- İstatistiksel Analiz

Ek Konular

- Yapay Sinir Ağları