KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

1982 İzmir doğumludur. 2004 yılında lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamıştır. 2005- 2018 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Hukuk Bilimleri Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2008 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisans programından “Ceza Muhakemesi Hukukunda Muhakemenin Yenilenmesi” isimli yüksek lisans tezini; 2016 yılında aynı Enstitünün Kamu Hukuku Doktora Programından “Türk Ceza Kanunu’nda Rüşvet Suçu” başlıklı doktora tezini savunarak mezun olmuştur. 2018 yılından itibaren İzmir Demokrasi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.