UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Ceza Hukuku

- Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

- Ceza Hukuku