BİLDİRİLER


Diğer konferans bildiri kitaplarında yayımlanmış bildiriler

Ulusal
 • S.Batuk Ünlü and A.Özer Torgalöz.
  (2022) Uzaktan Çalışma Sürecinde İş-Yaşam Dengesi: Dijital Liderlik ve Teknostresin Etkileri.
  30. Yönetim Ve Organizasyon Kongresi / 30. Yönetim Ve Organizasyon Kongresi
  -, ISBN:
 • S.Batuk Ünlü and A.Özer Torgalöz.
  (2021) Bilgi Teknolojileri Deneyim ve Eğitimi ile Teknostres İlişkisi ve İş-Yaşam Dengesi Üzerindeki Etkileri.
  8. Örgütsel Davranış Kongresi / 8. Örgütsel Davranış Kongresi
  -, ISBN:
 • A.Toker , A.Özer and E.Ayral.
  (2015) Key Factors of Strategic Talent Management in Turkey.
  23. Yönetim Ve Organizasyon Kongresi / 23. Yönetim Ve Organizasyon Kongresi
  -, ISBN:
Uluslararası
 • A.Özer Torgalöz , Ç.Asarkaya.
  (2023) The Perceived Punishment of Success: Implications from a Qualitative Study .
  45th EBES Conference / 45th EBES Conference Abstracts Book, Budapest-Hungary
  -, ISBN: