KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

2007 yılında Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olmuştur. Yüksek lisans derecesini 2009 yılında Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden aldıktan sonra, Türkiye İş Bankası Genel Müdürlüğü Yatırımcı İlişkileri Departmanı'nda kurumsal yönetim alanında uzman yardımcısı olarak çalışmıştır. 2011 yılında remedial olarak MBA derslerini aldıktan sonra, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde doktora programına ve aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamış ve görevine 2016 yılına kadar devam etmiştir. 2012-2016 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi GMAT Hazırlık Kursu'nda Quantitative bölüm eğitmeni olarak ders vermiştir. 2016-2018 yılları arasında Yaşar Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. 2017 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden doktora derecesini aldıktan sonra, 2018-2022 yılları arasında İzmir Demokrasi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Ekim 2022 itibarıyla İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
Çalışma konuları genel olarak; kurum kültürü, örgütsel rezilyans, uzaktan/hibrit çalışma, insan kaynakları yönetimi, liderlik ve iş-yaşam dengesi'dir.