UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Örgüt Kuramları

- örgütsel davranış

- Yönetim ve organizasyon

- örgüt kültürü