KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Xander van Eck (1962) Groningen Üniversitesi ve Amsterdam Üniversitesinde sanat tarihi üzerine eğitim almış, doktorasını 1994 yılında Free University of Amsterdam’da tamamlamıştır. 1994-2007 yılları arasında, Utrecht Üniversitesi’nde Rönesans ve Barok Sanat Tarihi üzerine yardımcı doçent ve doçent olarak görev yapmıştır. 2004 yılında ise Rutgers, the State University of New Jersey’de misafir öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Temel araştırma konusu, Simiolus, Oud Holland ve The Burlington dergilerinde, üzerine birçok makale ve kitap yayınladığı ‘’Kuzey ve Güney Hollanda’daki Karşı Reform Hareketi ve Sanat’’ olmuştur. 2007 yılında ise İzmir’e taşınmış ve sanat tarihi profesörü olarak İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin kadrosuna katılmıştır.