KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Ali Aslankan mimarlıkta lisans (2005), yüksek lisans (2008) ve doktora (2014) derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden almıştır. Doktora çalışmalarının iki akademik yılını (2011-2013) Penn State Üniversitesi (US) Mimarlık Bölümünde ziyaretçi araştırmacı (Fulbright Programı) ve akademisyen olarak tamamlamıştır. Başlıca ilgilendiği araştırma alanları mimari mekan, konut ve kentleşme, mimarlıkta sosyo-kültürel süreçler, ve tasarım eğitimidir. Doktora tez çalışması İstanbul'da karma fonksiyon çok katlı konut komplekslerinin yeni bir kentsel form olarak ortaya çıkış ve gelişim süreçlerinin mimari ve kentsel analizi üzerinedir. 2008-2011 yılları arasında IEU Mimarlık Bölümü’nde araştırma görevliliği yapmıştır. 2104-2016 yılları arasında IEU Mimarlık bölümünde yarı-zamanlı doktor öğretim görevlisi olup, 2016’dan bu yana İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. “Sanat ve Tasarım Stüdyosu I-II” koordinatörlüğünün yanı sıra, “Konut Çalışmalarına Giriş” ve “Mekansal Pratikler” derslerini vermektedir.