KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Ali Aslankan mimarlıkta lisans (2005), yüksek lisans (2008) ve doktora (2014) derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden almıştır. Doktora çalışmalarının iki akademik yılını (2011-2013) Penn State Üniversitesi (US) Mimarlık Bölümünde ziyaretçi araştırmacı (Fulbright Programı) ve akademisyen olarak tamamlamıştır. Başlıca ilgilendiği araştırma alanları mimari mekan, konut ve kentleşme, kentleşme tarihi, mimarlıkta sosyo-kültürel süreçler, ve politik mekandır. Doktora tez çalışması İstanbul'da karma fonksiyon çok katlı konut komplekslerinin yeni bir kentsel form olarak ortaya çıkış ve gelişim süreçlerinin mimari ve kentsel analizi üzerinedir.