UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Mimari Mekan

- Konut ve Kent

- Mimarlıkta Sosyal ve Kültürel Süreçler

- Tasarım Eğitimi

- Mimari tasar