KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Biyokimya yüksek lisans ve doktora eğitimimi, kanser biyolojisi ve özellikle kanser hücre metabolizması konularında uzmanlaşarak tamamladım. Türkiye, Almanya ve ABD'de çeşitli laboratuvarlarda araştırmacı ve asistan olarak çalıştım. Ayrıca, ilaç, tıbbi cihaz ve IVD testi geliştirme süreçlerinde Ar-Ge'de pozisyonlarında çalıştım. Fakültedeki temel sorumluluklarım: tıbbi biyokimya eğitiminin ve elektronik öğrenme platformunun yönetiminin yürütülmesidir. Teorik ve pratik eğitimlerin verilmesinden ve fakültenin e-öğrenme etkinliklerinin koordinasyonundan sorumluyum. Ayrıca, müfredatı denetleyen, değerlendiren ve geliştiren Tıp Eğitimi Komisyonu'nun üyesiyim. Araştırma geçmişim nedeniyle fakültenin araştırma faaliyetlerinde aktif olarak çalışıyorum ve üniversitemizin hem lisans hem de yüksek lisans öğrencilerine bilimsel/eleştirel düşünce derslerine katkı veriyorum.