KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Lise eğitimini Adana Seyhan Rotary Anadolu Lisesi’ nde tamamladı. Lisans eğitimini 2010 yılında Ege Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü’ nde bölüm ikincisi olarak tamamladı. Lisans eğitimi boyunca endüstriyel mikrobiyoloji alanında birçok projelere katıldı. Lisans tezinde ise termofilik bir suştan beta galaktosidaz enzim üretiminin optimizasyon ve karakterizasyonu üzerine çalıştı. Yüksek lisans eğitimini 2013 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D.’ da tamamladı. Yüksek lisans çalışmalarında Hantavirus moleküler tanısı için primer tasarımı ve virüs epidemiyolojisi üzerine çalışmalar yaptı. Yüksek lisans eğitimi boyunca TÜBİTAK-2228 bursu tarafından desteklendi. 2012-2015 yılları arasında Biomérieux A.Ş.’ de Tıbbi Mikrobiyoloji Ürün Uzmanı olarak görev yaptı. 2016 yılı itibari ile Dokuz Eylül Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D.’ da doktora eğitimine devam etmektedir.