UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Klinik Mikrobiyoloji

- Polimeraz Zincir Tepkimesi

- Mikrobiyoloji

- Viroloji

Ek Konular

- hormon biyokimyası, Tıbbi laboratuvarlarda kalite,

Endüstri

- biyoteknoloji

- Tanı sistemleri