KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Trent Üniversitesi’nde iktisat ve felsefe alanlarında çift-lisans yaptıktan sonra, doktora derecemi Emory Üniversitesi felsefe bölümünden aldım. Doktora tezim M. Foucault’nun eserlerinde deneyim kavramı üzerinedir. Alman İdealizmi’nin deneyim tartışmalarında varolan bir takım presiplerden yola çıkarak—özellikle transandantal ve ampirik olan arasındaki ayrıma dair—transandantal argümanlardan arınmış ve tarihsel sürece ait toplumsal pratiklerce örülmüş bir deneyim kavramının neleri içereceğini sorguladım. Şu an üzerinde çalıştığım bazı alan ve konular: iletişim felsefesi, etikte natüralizmin sınırları ve siyaset felsefesi.
https://iue.academia.edu/ÖzgürGürsoy/CurriculumVitae