KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Alper Demir, lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden sırasıyla 2014, 2016 ve 2019 yıllarında almıştır. Lisansüstü çalışmaları sırasında, aynı bölümde Araştırma Görevlisi olarak çalışmış ve çeşitli derslere yardımcı olmuştur. Bu sürede, Pekiştirmeli Öğrenmeye odaklanmış, Tamamıyla ve Kısmi Görülebilir Markov Karar Süreci modellerinde çalışmalar yapmıştır.

Alper Demir, 2020 yılından itibaren İzmir Ekonomi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği bölümünün bir üyesi olarak çalışmaktadır. Araştırma alanı, Yapay Zeka, Pekiştirmeli Öğrenme ve Veri Analizini kapsamaktadır.