PROJELER


TUBITAK, DPT ve benzeri ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yöneticiliği veya yürütücülüğü

  • Kısmi Gözlemlenebilir Pekiştirmeli Öğrenmede Faydalı Bellek Oluşturma
    (-1) TÜBİTAK

TUBITAK, DPT ve benzeri ulusal kuruluşlarca desteklenen projelerde katılımcılık

  • Yök Program Ve Kontenjan Yönetim Sistemi (Yök Pkys)
    (-1) TÜBİTAK
  • Kısmi Gözlemlenebilir Ardışık Karar Vermede Alt Hedef Tespiti
    (-1) TÜBİTAK