UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Artificial Intelligence

- pekistirmeli ogrenme

- Otomatik Öğrenme