PROJELER


TUBITAK, DPT ve benzeri ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yöneticiliği veya yürütücülüğü

  • URGE
    (2012-2013) T.C. Ekonomi Bakanlığı
  • İzmir İstihdam Projesi
    (2010-2011) İZTO, TUİK, İEU