ATIFLAR

Diğer indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış yayınlarda yapılan atıf

 • Atıf Yapan :
  Ali Nazım Sözer (2013-2014)
  Türk Sosyal Sigortalar Hukuku - Beta
  Atıf Yapılan :
  İşsizlik Sigortası Ödeneği Süresinin Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Değerlendirilmesi - Prof. Dr. Ali Güzel Armağan
 • Atıf Yapan :
  Hayrettin Kurt (2012-2013)
  İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAMINDA DİNİ SEMBOLLERİN KULLANIMININ MUKAYESELİ HUKUK BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ - Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
  Atıf Yapılan :
  Türban sorununun hukuksal boyutu anayasal değişiklik çözüm olur mu? - Türkiye Barolar Birliği Dergisi
 • Atıf Yapan :
  Bahman Banimahd , Marziyeh Shariati , (2012-2013)
  Do Stewardship and Accounting Conservatism Have A Role in Financial Reporting in Emerging Markets? Evidence from Iranian Accountants' Perceptions - Journal of Basic and Applied Scientific Research
  Atıf Yapılan :
  Investigation of footnote disclosures related to ongoing court processes: Cases from Istanbul Stock Exchange - African Journal of Business Management
 • Atıf Yapan :
  Ali Fatih Dalkılıç , Cemal İbiş - Nazım Hikmet , (2012-2013)
  Preparation of Non-listed Companies for External Auditing: Policy Recommendations for Turkish SMEs towards New Turkish Commercial Code - International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences
  Atıf Yapılan :
  Investigation of footnote disclosures related to ongoing court processes: Cases from Istanbul Stock Exchange - African Journal of Business Management
 • Atıf Yapan :
  Ayhan Görmüş (2012-2013)
  Kamu Kurumlarında Hizmet Alımı Yoluyla İstihdam Edilenlerin Kıdem Tazminatı Sorunu - Çalışma ve Toplum
  Atıf Yapılan :
  Kıdem Tazminatı Fonu Tartışmaları Işığında Avusturya Kıdem Tazminatı Reformu - Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
 • Atıf Yapan :
  Demir Han Tuncer (2012-2013)
  Turkey's integration into the neoliveral global market and its implications for labour-opportunity or catastrophe? - Saint Mary’s University
  Atıf Yapılan :
  The New Labour Law of Turkey on the Coherence Process of European Union, Changing the Rules to Flexibility: Deregulation of Regulation. - Paper presented at the International Industrial Relations Association World Congress
 • Atıf Yapan :
  Nihat Akbıyık , Muzaffer Koç , (2011-2012)
  Kıdem Tazminatı ve Kıdem Tazminatı Fonunun İktisadi ve Sosyal Sonuçları - Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
  Atıf Yapılan :
  Kıdem Tazminatı Fonu Tartışmaları Işığında Avusturya Kıdem Tazminatı Reformu - Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
 • Atıf Yapan :
  Nihat Akbıyık , Muzaffer Koç , (2011-2012)
  Kıdem Tazminatı ve Kıdem Tazminatı Fonunun İktisadi ve Sosyal Sonuçları - Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
  Atıf Yapılan :
  Karşılaştırmalı Hukukta Kıdem Tazminatı Uygulamaları - Aso Medya, Ankara Sanayi Odası Yayın Organı
 • Atıf Yapan :
  Nihat Akbıyık , Muzaffer Koç , (2011-2012)
  Kıdem Tazminatı Fon Tasarısı Üzerine Düşünceler - Akademik Yaklaşımlar Dergisi
  Atıf Yapılan :
  Kıdem Tazminatı Fonu Tartışmaları Işığında Avusturya Kıdem Tazminatı Reformu - Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
 • Atıf Yapan :
  İbrahim Görücü , Nihat Akbıyık - Muzaffer Koç , (2011-2012)
  TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK SİGORTASI UYGULAMASI VE SONUÇLARI (2000-2010) - e-Journal of New World Sciences Academy
  Atıf Yapılan :
  Mukayeseli Hukuk ve Türk Hukukunda İşsizlik Sigortası - Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Atıf Yapan :
  Hasan Altındal (2010-2011)
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı İhalelerinde Kıdem Tazminatı Sorunu - Sayıştay Dergisi
  Atıf Yapılan :
  Karşılaştırmalı Hukukta Kıdem Tazminatı Uygulamaları - ASO Medya

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış yayınlarda yapılan atıf

 • Atıf Yapan :
  Salim Yunus Lokmanoğlu (2017-2018)
  İşyerinde Psikolojik Taciz - Türkiye Adalet Akademisi Dergisi
  Atıf Yapılan :
  İş Hukuku Kapsamında Psikolojik Tacizin Değerlendirilmesi ve Mağdurların Kullanabilecekleri Haklar - Türkiye Barolar Birliği Dergisi
 • Atıf Yapan :
  Namık Hüseyinli , Hatice Aslan Atabay , (2017-2018)
  Psikolojik Tacizin İçtihatlar Işığında Uygulamadaki Yeri - İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
  Atıf Yapılan :
  - Türkiye Barolar Birliği Dergisi
 • Atıf Yapan :
  F. Burcu Savaş Kutsal (2015-2016)
  İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) - Toprak İşveren Dergisi
  Atıf Yapılan :
  “İş Hukuku Kapsamında Psikolojik Tacizin Değerlendirilmesi ve Mağdurların Kullanabilecekleri Haklar - Türkiye Barolar Birliği Dergisi
 • Atıf Yapan :
  Fatih Özkul (2014-2015)
  Anayasalarımızda Laiklik İlkesi - Ankara Barosu Dergisi
  Atıf Yapılan :
  Türban sorununun hukuksal boyutu anayasal değişiklik çözüm olur mu? - Türkiye Barolar Birliği Dergisi
 • Atıf Yapan :
  Resul Limon (2014-2015)
  Türkiye'de Kıdem Tazminatının Tarihi Gelişimi ve Kıdem Tazminatı Fonu - İş ve Hayat
  Atıf Yapılan :
  Kıdem Tazminatı Fonu Tartışmaları Işığında Avusturya Kıdem Tazminatı Reformu - Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
 • Atıf Yapan :
  Oğuzhan Sapan (2012-2013)
  Psikolojik Taciz (Mobbing) - Hukuk Gündemi
  Atıf Yapılan :
  İş Hukuku Kapsamında Psikolojik Tacizin Değerlendirilmesi ve Mağdurların Kullanabilecekleri Haklar - Türkiye Barolar Birliği Dergisi
 • Atıf Yapan :
  Tuğba Eyceyurt , Murat Serçemeli , (2012-2013)
  ŞİRKET BİRLEŞME VE SATIN ALMALARININ HİSSE SENEDİ FİYATINA ETKİSİ - Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
  Atıf Yapılan :
  Türk Hukukunda Şirket Evlilikleri Prosedürü - İzmir Ticaret Odası
 • Atıf Yapan :
  Nihat Akbıyık (2012-2013)
  EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞMA: MALATYA’DA BİR ALAN ARAŞTIRMASI - Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
  Atıf Yapılan :
  4857 Sayılı Kanun Kapsamında Esnek Çalışma - Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi
 • Atıf Yapan :
  Fuat Man (2012-2013)
  Akışkan Zamanlarda Eğretileşme: Ulusal İstihdam Stratejisi Üzerine Bir Değerlendirme - Çalışma ve Toplum
  Atıf Yapılan :
  4857 Sayılı Kanun Kapsamında Esnek Çalışma - Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi
 • Atıf Yapan :
  M. İhsan Seçkin (2012-2013)
  Kriz Dönemlerinde Kısa Çalışma - İstanbul Barosu Dergisi
  Atıf Yapılan :
  Türk İş Hukukunda ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Güvenceli Esneklik - Limoncuoğlu
 • Atıf Yapan :
  Adem Korkmaz , Gülsüm Korkut, Burcu Aşkın , (2012-2013)
  Türkiye'de Kıdem Tazminatı ve Fon Tartışmaları - Dayanışma
  Atıf Yapılan :
  Karşılaştırmalı Hukukta Kıdem Tazminatı Uygulamaları - ASO Medya
 • Atıf Yapan :
  Hicran Atanır (2011-2012)
  Türkiye'de Sosyal Güvenceli Esneklik Mümkün Mü? - İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi
  Atıf Yapılan :
  4857 Sayılı Kanun Kapsamında Esnek Çalışma - Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi

Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yapılan atıf

 • Atıf Yapan :
  Eda Manav Özdemir (2015-2016)
  ş Mahkemelerinin İşleyişi ve Bireysel İş Uyuşmazlıklarının Alternatif Çözüm Yöntemleri - Çalışma ve Toplum
  Atıf Yapılan :
  Karşılaştırmalı Hukukta Bireysel iş Uyuşmazlıklarının Alternatif Çözüm Yolları - Bireysel İş Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları Sempozyumu
 • Atıf Yapan :
  Hicran Atatanır (2012-2013)
  Türkiye’de “Sosyal” Güvenceli Esneklik Mümkün mü? - Sosyal Güvence Dergisi
  Atıf Yapılan :
  Güvenceli Esneklik - İzmir Ekonomi Üniversitesi
 • Atıf Yapan :
  Şerife İlgin Yıldızturan (2011-2012)
  Anayasa Mahkemesinin Yorumlu Ret Kararları - Yüksek Lisans Tezi
  Atıf Yapılan :
  Türban sorununun hukuksal boyutu anayasal değişiklik çözüm olur mu? - Türkiye Barolar Birliği Dergisi