DERSLER


Verilen Dersler

2023 - 2024
 • (GS 595) Seminer
 • (HUK 102) Roma Hukuku
 • (HUK 115) Roma Hukuku
 • (HUK 401) İş Hukuku I
 • (HUK 416) İş Hukuku II
 • (HUK 606) İş Sözleşmesi ve Türleri
 • (LEE 595) Seminer
 • (LEE 597) Dönem Projesi
 • (LEE 599) Yüksek Lisans Tezi
2022 - 2023
 • (GS 595) Seminer
 • (HUK 102) Roma Hukuku
 • (HUK 115) Roma Hukuku
 • (HUK 401) İş Hukuku I
 • (HUK 416) İş Hukuku II
 • (HUK 515) İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunun Güncel Sorunları
 • (LEE 595) Seminer
 • (LEE 599) Yüksek Lisans Tezi
2021 - 2022
 • (HUK 102) Roma Hukuku
 • (HUK 401) İş Hukuku I
 • (HUK 416) İş Hukuku II
 • (HUK 515) İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunun Güncel Sorunları
 • (LEE 595) Seminer
 • (LEE 597) Dönem Projesi
 • (LEE 599) Yüksek Lisans Tezi
2020 - 2021
 • (HUK 102) Roma Hukuku
 • (HUK 401) İş Hukuku I
 • (HUK 416) İş Hukuku II
 • (HUK 466) Toplu İş Hukuku
 • (KHUK 515) İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunun Güncel Sorunları
 • (LEE 595) Seminer
 • (LEE 597) Dönem Projesi
 • (LEE 599) Yüksek Lisans Tezi
2019 - 2020
 • (HUK 102) Roma Hukuku
 • (HUK 401) İş Hukuku I
 • (HUK 416) İş Hukuku II
 • (HUK 466) Toplu İş Hukuku
 • (KHUK 515) İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunun Güncel Sorunları
 • (LEE 595) Seminer
 • (LEE 597) Dönem Projesi
 • (LEE 599) Yüksek Lisans Tezi
2018 - 2019
 • (HUK 102) Roma Hukuku
 • (HUK 401) İş Hukuku I
 • (HUK 416) İş Hukuku II
 • (HUK 466) Toplu İş Hukuku
 • (HUK 551) İşçilerin Psikolojik Tacize Karşı Korunması
 • (HUK 555) Güvenceli Esneklik Uygulamaları ve Hukuki Sonuçları
 • (SBE 597) Dönem Projesi
 • (SBE 599) Tez
2017 - 2018
 • (HUK 101) Hukuka Giriş ve Hukuk Felsefesi
 • (HUK 401) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • (HUK 466) Toplu İş Hukuku
 • (HUK 503) İş Hukukunda Alt İşverenlik
 • (HUK 551) İşçilerin Psikolojik Tacize Karşı Korunması
 • (HUK 599) Tez
 • (ISG 599) Yüksek Lisans Tezi
 • (LAW 102) Roma Hukuku
 • (SBE 595) Seminer
 • (SBE 599) Tez
2016 - 2017
 • (HUK 101) Hukuka Giriş ve Hukuk Felsefesi
 • (HUK 102) Roma Hukuku
 • (HUK 120) Hukukun Temel İlkeleri
 • (HUK 223) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • (HUK 401) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • (HUK 503) İş Hukukunda Alt İşverenlik
 • (HUK 551) İşçilerin Psikolojik Tacize Karşı Korunması
 • (HUK 595) Seminer
 • (HUK 597) Dönem Projesi
 • (HUK 599) Tez
 • (ISG 502) İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku
 • (ISG 595) Seminer
 • (ISG 597) Dönem Projesi
 • (LAW 102) Roma Hukuku
2015 - 2016
 • (HUK 101) Hukuka Giriş ve Hukuk Felsefesi
 • (HUK 102) Roma Hukuku
 • (HUK 310) Sosyal Haklar
 • (HUK 401) İş Hukuku
 • (HUK 551) İşçilerin Psikolojik Tacize Karşı Korunması
 • (HUK 555) Güvenceli Esneklik Uygulamaları ve Hukuki Sonuçları
 • (HUK 595) Seminer
2014 - 2015
 • (HUK 101) Hukuka Giriş ve Hukuk Felsefesi
 • (HUK 102) Roma Hukuku
2013 - 2014
 • (HUK 102) Roma Hukuku
 • (HUK 120) Hukukun Temel İlkeleri
 • (HUK 223) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • (LAW 100) Hukukun Temel İlkeleri
 • (LAW 420) İş Hukuku
 • (MISG 106) İş Hukuku
2012 - 2013
 • (LAW 100) Hukukun Temel İlkeleri
2011 - 2012
 • (LAW 100) Hukukun Temel İlkeleri
 • (LAW 343) Muhasebe ve Denetçiler için Hukuk ve Etik
 • (LAW 420) İş Hukuku
2010 - 2011
 • (BA 100) Hukukun Temel İlkeleri
 • (BA 300) İşletme Hukuku
 • (BA 460) İş Hukuku
2009 - 2010
 • (BA 100) Hukukun Temel İlkeleri
 • (BA 422) Fikri ve Sınai Haklar
 • (BA 460) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • (BA 605) Uluslararası İşletmecilik
 • (GSS 500) Seminer
2008 - 2009
 • (BA 100) Hukukun Temel İlkeleri
 • (BA 422) Fikri ve Sınai Haklar
 • (BA 439) Genel Hukuk Bilgisi ve Tasarım Hukuku
 • (BA 460) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • (BA 597) Dönem Projesi
 • (GSS 500) Seminer
2007 - 2008
 • (BA 300) İşletme Hukuku
 • (BA 422) Fikri ve Sınai Haklar
2006 - 2007
 • (BA 100) Hukukun Temel İlkeleri
 • (BA 533) Uluslararası İşletme
2005 - 2006
 • (BA 100) Hukukun Temel İlkeleri
 • (BA 533) Uluslararası İşletme
 • (ITF 204) Uluslararası İşletmecilik
 • (VFT 263) Uluslararası Ticaret Hukuku
2004 - 2005
 • (BA 533) Uluslararası İşletme
 • (ITF 204) Uluslararası İşletmecilik
 • (VBA 137) Hukuk Bilgisi ve Ticaret Hukuku
 • (VFT 263) Uluslararası Ticaret Hukuku
 • (VLOG 224) Deniz Ticaret Hukuku
2003 - 2004
 • (BA 105) Hukukun Temel İlkeleri
 • (BA 106) Hukukun Temel İlkeleri
 • (VBA 269) Uluslararası Ticaret Hukuku
 • (VLOG 224) Deniz Ticaret Hukuku