DİĞER GÖREVLER


Diğer Görevler

Siyami Alp Limoncuoğlu, Karşılaştırmalı Hukukta Kıdem Tazmin - (2009-2010) ,“ ASO Medya, Ankara Sanayi Odası Yayın Organı,s. 44-62, Ocak-Şubat 2010”