KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Yrd. Doç. Dr. S. Alp Limoncuoğlu 1974 yılında İzmir’de doğdu. 1992 yılında İzmir Saint-Joseph Lisesi’nden mezun olan Limoncuoğlu, aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girmeye hak kazandı. 1996 yılında üniversite eğitimini tamamladı. Yüksek Lisans eğitimini Uluslararası İşletmeler odaklı İşletme Yönetimi üzerine Baruch College, City University of New York’ta (A.B.D.) alan Limoncuoğlu, 1999 yılında Türkiye’ye döndü. Zorunlu avukatlık stajını takiben 2000 yılından 2008 yılına kadar Limoncuoğlu Hukuk Bürosu’nda ortak avukat olarak görev yaptı. 2000 yılında başladığı doktora çalışmalarını 2006 yılında tamamlayarak Doktor ünvanını aldı. Askerlik görevini 2007 yılında, 3. Kolordu Komutanlığı Askeri Hakimi olarak bir yıl çalışarak tamamladı. 2003 yılından beri ders verdiği İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde 2008 yılında Yardımcı Doçent ünvanını kazandı. 2008 – 2010 yılları arasında üniversitede Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü de yapan Limoncuoğlu, halen Hukuk Fakültesi öğretim üyesi olup, iş ve sosyal güvenlik hukuku ve endüstri ilişkileri üzerine çalışmaktadır.