KİTAP BÖLÜMLERİ


Ulusal kitap bölümleri

 • S.A.Limoncuoğlu.
  Karşılaştırmalı Hukukta Bireysel İş Uyuşmazlıklarının Alnernatif Çözüm Yolları.
  19-36
  Z.Şişli.
  Bireysel İş Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları Sempozyumu.
  (2013), İzmir Ekonomi Üniversitesi, ISBN: 978-975-8789-51-1
 • S.A.Limoncuoğlu.
  Güvenceli Esneklik ve Karşılaştırmalı Hukukta Güvenceli Esneklik Uygulamaları.
  No. 3, 71-138
  S.A.Limoncuoğlu.
  Güvenceli Esneklik.
  (2009), İzmir Ekonomi Üniversitesi, ISBN: 978-975-8789-3

Uluslararası kitap bölümleri

 • S.A.Limoncuoğlu.
  Severance Pay Fund as a Flexicurity.
  135-149
  R.Blanpain.
  Emerging Patterns of Work and Turkish Labour Market Challenges under Globalization.
  (2014), Kluwer Law International, ISBN: 978-90-411-4983-1