KONUK KONUŞMACI

 • Dış Ticarette Sözleşme Teknikleri
  (2009-2010) Ege İhracatçı Birlikleri - T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Ege İhracatçı Birlikleri
 • Finansal Krizde Sözleşme Teknikleri ve Yurt Dışı Alacakların Tahsili Yöntemleri
  (2008-2009) Ege İhracatçı Birlikleri - T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Ege İhracatçı Birlikleri
 • Dış Ticaret Sözleşmeleri
  (2008-2009) Bursa Ticaret ve Sanayi Odası - T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi
 • Hukuksal Açıdan Dış Ticarette Sözleşmeler, Dış Ticarette Anlaşmazlıkların Çözümü ve Uluslararası Tahkim
  (2009-2010) Ege İhracatçı Birlikleri - İhracatı Geliştirme Merkezi
 • Uluslararası Ticari Uyuşmazlıkların Çözümü ve Tahkim Yolları
  (2007-2008) Organize Sanayi Bölgesi, ESO Konferans Salonu, Eskişehir - İGEME - Eskişehir Sanayi Odası
 • Dış Ticarette Anlaşmazlıkların Çözümü ve Uluslararası Tahkim
  (2007-2008) Kayseri Ticaret Odası - İGEME-İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Sanayi Od

Uluslararası

 • Hukuk Araştırmalarında Kütüphanenin Önemi
  (2015-2016) Antalya

Ulusal

 • Türk İş Hukuku Kapsamında Psikolojik Taciz
  (2011-2012) İzmir Ekonomi Üniversitesi - Hukuk Fakültesi
 • Karşılaştırmalı Hukukta Bireysel İş Uyuşmazlıklarının İş Denetimi Yoluyla Çözümü
  (2010-2011) İzmir Ekonomi Üniversitesi - İş Müfettişleri Derneği ve İzmir Ekonomi Üniveristesi
 • Karşılaştırmalı Hukukta Bireysel İş Uyuşmazlıklarının İş Denetimi Yoluyla Çözümü
  (2010-2011) Kadir Has Üniversitesi - İş Müfettişleri Derneği
 • Nükleer Santrallerde Çalışanlara İlişkin İş Sağlığı ve Güvenliği Hükümleri
  (2011-2012) İzmir Ekonomi Üniversitesi - İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi