UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- İş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku

Ek Konular

- Endüstri İlişkileri