DERSLER


Verilen Dersler

2023 - 2024
 • (COMM 101) İletişime Giriş
 • (MCSB 497) Bitirme Projesi I – Yayıncılık
 • (NMC 207) Habercilik
 • (NMC 401) Yeni Medya Portfolyosu I
2022 - 2023
 • (COMM 101) İletişime Giriş
 • (GS 599) Yüksek Lisans Tezi
 • (IUE 100) Oryantasyon ve Kariyer Planlama
 • (MCPR 555) Kamuoyu ve İletişim
 • (MCSB 498) Bitirme Projesi II – Yayıncılık
 • (NMC 207) Habercilik
 • (NMC 311) İletişim, Medya ve Kent
2021 - 2022
 • (GS 599) Yüksek Lisans Tezi
 • (IUE 100) Oryantasyon ve Kariyer Planlama
 • (NMC 102) Tarih İçinde İletişim
 • (NMC 207) Habercilik
 • (NMC 209) Yeni Medya Uygulamaları I
 • (NMC 311) İletişim, Medya ve Kent
2020 - 2021
 • (GS 595) Seminer
 • (GS 599) Yüksek Lisans Tezi
 • (IUE 100) Oryantasyon ve Kariyer Planlama
 • (MCSB 497) Bitirme Projesi I – Yayıncılık
 • (MCSB 498) Bitirme Projesi II – Yayıncılık
 • (NMC 310) Toplumsal Dönüşüm Amaçlı Dijital Medya Uygulamaları
2017 - 2018
 • (IUE 100) Akademik ve Sosyal Oryantasyon
 • (MCS 509) Medya Kuram ve Araştırmalarında İleri Okumalar
 • (MCSN 497) Bitirme Projesi I – Haber
 • (MMC 101) İletişim Çalışmalarına Giriş
2016 - 2017
 • (MCS 111) Medya Kültür ve Toplum I
 • (MCS 208) Türkiye'de Medya, Toplum ve Siyaset
 • (MCS 370) Toplumsal Cinsiyet ve Medya
 • (MCSN 301) Haber Stüdyosu I
 • (MCSN 302) Habercilik Stüdyosu II
 • (MCSN 497) Bitirme Projesi I – Haber
 • (MCSN 498) Bitirme Projesi II – Haber
 • (MMC 102) İletişim Tarihi
2015 - 2016
 • (MCS 112) Medya Kültür ve Toplum II
 • (MCS 207) Türk Medya Tarihi
 • (MCS 208) Türkiye'de Medya, Toplum ve Siyaset
 • (MCSB 498) Bitirme Projesi II – Yayıncılık
2014 - 2015
 • (MCS 599) Yüksek Lisans Tezi
 • (MCSN 497) Bitirme Projesi I – Haber
2013 - 2014
 • (MCS 451) Medya ve İletişimde Uyg. Atölye Çalışması I
 • (MCS 599) Yüksek Lisans Tezi
 • (MCSN 301) Haber Stüdyosu I
 • (MCSN 302) Haber Stüdyosu II
 • (MCSN 497) Bitirme Projesi I – Haber
 • (MCSN 498) Bitirme Projesi II – Haber
 • (MMC 101) İletişim Çalışmalarına Giriş
2012 - 2013
 • (MCS 101) Medya Kurumları
 • (MCS 201) Habercilik
 • (MCS 202) Haber Yazımı
 • (MCSN 301) Haber Stüdyosu I
 • (MCSN 497) Bitirme Projesi I – Haber
 • (MCSN 498) Bitirme Projesi II – Haber
2011 - 2012
 • (MCS 201) Habercilik
 • (MCS 498) Bitirme Projesi II
2006 - 2007
 • (MCS 201) Gazeteciliğin İlkeleri
 • (MCS 202) Haber Yazımı
 • (MMC 101) İletişime Giriş
 • (MMC 102) İletişim Tarihi
 • (PRA 305) Medya İlişkileri ve Haber Yapımı