UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- İletişim Araştırmaları

- İletişim ve medya tarihi

- dijital medya

Endüstri

- medya

- iletişim