KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Aras Özgün çalışmalarını dijital medya kültürü ve sanatları, sinema ve medya kuramları, deneysel sinema ve video, kültürel çalışmalar, görsel etnografi ve belgesel sinema alanlarında sürdüren bir akademisyen, ve aynı zamanda deneysel video ve film, fotoğraf, ve etkileşimli medya alanlarında yaratıcı eserler üreten bir medya sanatçısı.

Dr. Özgün Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kamuyönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümünde öğrenim görürken deneysel ve belgesel video işleri üretmeye ve medya ve sinema kuramlarıyla ilgilenmeye başladı. 1994'deki mezuniyetinden sonra ODTÜ Sosyoloji Bölümünde lisanusustu öğrenimi sırasında ODTÜ-GİSAM'da araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1998'de ikinci bir yükseklisans derecesi için New York'da ABD'nin en eski Medya Çalışmaları okulu olan New School for Public Engagement'in Media Studies programına girdi. 2001'de Deleuzyen bir elektronik medya kuramı üzerine yazdığı master teziyle yükseklisans derecesini kazanıp, New School'un Sosyoloji Bölümünde doktora öğrenimine başladı. Çağdaş Kültürel Üretimin Ekonomi-Politiği Üzerine hazırladığı doktora tezini 2011'de bitirdi. 2001-2012 yılları arasında New York'da New York University, City University of New York, ve New School for Public Engagement'da, ve 2012-2014 yılları arasında BAE'de American University in Dubai ve University of Sharjah'da medya kuramı ve dijital medya sanatları üzerine dersler verdi. Ayrıca, 2001-2014 yılları arasında Brüksel, Viyana, İstanbul, Ankara, Kahire, Kıbrıs, Belgrad ve Erivan'da belgesel film, deneysel video ve görsel etnografi üzerine seminerler ve atölye çalışmaları yürüttü.

Dr. Özgün, akademik çalışmalarının yanısıra, çeşitli uluslararası mecralarda yayınlanmış ve sergilenmiş birçok deneysel, belgesel, eğitsel ve sanatsal medya projesine de imza attı. Amerika, Avusturya, Mısır ve Belçika'da diğer akademisyen ve sanatçılarla ortak projeler üretti. ArtMargins, Rethinking Marxism, Marketing Globalization and Development Review, Doxa, Springerin, Kültür ve İletişim, Toplum ve Bilim, Birikim gibi dergilerde medya, popüler kültür, eleştirel kuram, sinema ve çağdaş sanat pratikleri üzerine yazıları yayınlandı. Halen İEU Sinema ve Dijital Medya Bölümü Başkanlığını yürütürken, aynı zamanda New York'da New School for Public Engagement'in Media Studies yükseklisans programında medya kuramı ve dijital medya kültürü üzerine derslerini sürdürmekte.