UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Film Yapımı

- Yeni Medya Çalışmaları

- Dijital Medya Sanatları

Ek Konular

- Cyberculture

- Görsel Etnografya