ATIFLAR

Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yapılan atıf

  • Atıf Yapan :
    Prof. Dr. Veli Özer Özbek (-1)
    İnfaz Hukuku - Seçkin Yayıncılık
    Atıf Yapılan :
    7242 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un İnfaz Hukuku ve Covid-19 Salgını Işığında Kısa Bir Değerlendirmesi - Onikilevha