KİTAP BÖLÜMLERİ


Ulusal kitap bölümleri

 • A.Aşçı.
  VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇUNDA DAVA ŞARTI OLARAK MÜTALAA VE GÖRÜŞ.
  V.Ö.Özbek.
  .
  (2024),
 • A.Aşçı .
  Konutta Yapılan Fiilî Haczin Konut Dokunulmazlığının İhlâli Suçu Bakımından Değerlendirilmesi.
  P.D.V.Ö.Özbek.
  .
  (), Seçkin Yayıncılık,
 • A.Aşçı .
  TCK’DA KADINLARA ÖZGÜ BİR SUÇ OLARAK ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇU VE AVUSTURYA CEZA HUKUKU’NDAKİ DÜZENLEMEYE KISA BİR BAKIŞ.
  Z.Ö.Üskül Engin , D.Kara and D.Kuğuoğlu Altınışık .
  .
  (),
 • A.Aşçı .
  KARAR İNCELEMESİ: TÜRK CEZA HUKUKU’NDA DOĞRUDAN KAST VE OLASI KAST.
  P.D.V.Ö.Özbek.
  .
  (),