KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Dr. Arzu Vuruşkan, lisans (2002) ve yüksek lisans (2005) derecelerini Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü'nden aldı. DAAD bursunu kazanarak gittiği Almanya’da, Niederrhein Üniversitesi “Textile and Clothing Management” bölümünde ikinci yüksek lisans derecesini tamamladı. Bu süreç içerisinde Adidas ve Hugo Boss firmalarıyla yürütülen projelerde çalıştı. Doktora derecesini 2010 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü'nden aldı. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarında, moda/giyim ve teknoloji uzmanlık alanları kapsamında, üç boyutlu vücut tarayıcıları, spor giyim, vücut şekillerinin incelenmesi ve kişiselleştirme (made-to-measure / mass customization) konuları üzerine yoğunlaşmıştır. Bu çalışmaların devamı olarak yürüttüğü araştırma için, 2015-2017 yılları arasında Amerika Birleşik Devletlerinde, Cornell Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. İlgili projesi ile 2016 yılında “Fulbright Visiting Scholar” bursunu kazanmıştır.

Moda/giyim teknolojisi ve tasarımı konuları ile ilgili olarak, yurt içi ve yurt dışında yayınlanmış çok sayıda makale ve bildirileri bulunmaktadır. Sanayi ortaklı çeşitli projelerde yer almış, yapay zeka kullanımı ile giysi öneri platformunun geliştirilmesi konulu Tübitak projesinin yürütücülüğünü üstlenmiştir.

2003 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak başladığı akademik yaşantısına, 2005-2010 yılları arasında öğretim görevlisi ve 2011-2020 yıllarında Yardımcı Doçent (Dr. Öğretim Üyesi) olarak devam etmiştir. 2020 yılında Doçent olarak atanmıştır.

2011-2015 Akademik yılları arasında İzmir Ekonomi Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. 2019 yılından itibaren Senato üyesi olarak görev yapmaktadır.