UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Moda ve Teknolojisi

- Giysi Teknolojisi

Ek Konular

- Konfeksiyon Teknolojileri

- Functional clothing design

- Sportswear

- 3D Body Scanning

- 3D Virtual fit