YAPITLAR

Kişisel Sergi

Uluslararası
  • Sergi: "CROSS MERCHANDISING of FOOD and FASHION", 2. Tarıma Dayalı Sanayilerde Tasarım Kongresi ve Sergisi
    (2011-2012) Izmir, Türkiye