DERSLER


Verilen Dersler

2021 - 2022
 • (FENG 497) Çok Disiplinli Mühendislik Projesi
2020 - 2021
 • (CIVE 202) Teknik Çizim
 • (CIVE 430) Akarsularda Katı Madde Taşınımı
 • (CIVE 432) Hidrolik Yapıların Tasarımı
 • (FENG 497) Çok Disiplinli Mühendislik Projesi
 • (FENG 498) Mühendislik Bitirme Projesi
 • (LEE 599) Yüksek Lisans Tezi
 • (SE 366) Numerik Analiz
2019 - 2020
 • (CIVE 202) Teknik Çizim
 • (CIVE 430) Akarsularda Katı Madde Taşınımı
 • (CIVE 432) Hidrolik Yapıların Tasarımı
 • (FENG 497) Bitirme Projesi I
 • (FENG 498) Bitirme Projesi II
 • (LEE 595) Seminer
 • (LEE 599) Yüksek Lisans Tezi
 • (SE 366) Numerik Analiz
2018 - 2019
 • (CIVE 201) Mühendislik Mekaniği I: Statik
 • (CIVE 202) Teknik Çizim
 • (CIVE 208) Akışkanlar Mekaniği
 • (FENG 497) Bitirme Projesi I
 • (FENG 498) Bitirme Projesi II
 • (ISG 599) Yüksek Lisans Tezi
 • (SE 366) Numerik Analiz
2017 - 2018
 • (CIVE 202) Teknik Çizim
 • (CIVE 208) Akışkanlar Mekaniği
 • (CIVE 305) Hidromekanik
 • (CIVE 422) Matriks Analizi
 • (CIVE 497) Bitirme Projesi I
 • (IUE 100) Akademik ve Sosyal Oryantasyon
2016 - 2017
 • (IUE 100) Akademik ve Sosyal Oryantasyon
 • (MINT 101) Statik
 • (MINT 103) Yapı Malzemeleri
 • (MINT 205) İnşaat Makineleri
 • (MINT 209) Su Temini ve İletimi
2015 - 2016
 • (IUE 100) Akademik ve Sosyal Oryantasyon
 • (MINT 101) Statik
 • (MINT 103) Yapı Malzemeleri
 • (MINT 105) Teknik Çizim