PROJELER


TUBITAK, DPT ve benzeri ulusal kuruluşlarca desteklenen projelerde katılımcılık

  • Açık Kanallarda Taşkın Hidrograflarının Yayılmasından Kaynaklanan Katı Madde Hareketinin Iki Boyutlu Olarak Deneysel Ve Teorik Araştırılması; Bu Hareket Nedeniyle Köprü Uç Ve Orta Ayaklarında Oluşan Y
    (2010-2011) TUBITAK
  • Kararsız Açık Kanal Akımlarında Katı Madde Taşınımının Deneysel ve Teorik Araştırılması – Bulguların Tahtalı Havzası Derelerine Uygulanması
    (2007-2008) TUBITAK