TEZ DANIŞMANLIKLARI


Yüksek Lisans Tezi

Nur Kölgeli , “ İnşaat Sektöründe, 2008-2019 Yılları Arası Meydana Gelen İş Kazalarının Analizi ”
Izmir Ekonomi Üniversitesi