UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Deneysel Hidromekanik

- Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği

- İnşaat Mühendisliği