DİĞER GÖREVLER


Diğer Görevler

İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü-Staj Komisyonu Üyesi - (2012-2013)
2. Tarıma Dayalı Sanayilerde Endüstriyel Tasarım Kongresi (Nisan 2012, Türkiye)_Organizasyon komitesi üyesi - (2012-2013)
2. Agrindustrial Design Kongresi düzenleme komitesi üyesi,“ İzmir Ekonomi Üniversitesi, 26-28 Nisan 2012” - (2011-2012)
EKOTAM - Klimasan Dikey Soğutucu Tasarımı ve Marka Kimliği Geliştirme. ( Klimasan ) - (2011-2012)
İzmir Ekonomi Üniversitesi - (2007-2008) ,“ Diploma standı tasarımı”
MODEKO-IMOB 2007 Mobilya Fuarı sergi düzenlemesi - (2007-2008) ,“ Furniture Design dersi kapsamında gerçekleştirilen öğrenci projelerinin İstanbul CNR sergi alanında sergilenmesi sürecinin koordinasyonu”
Doktora Tez Çalışması - (2007-2008) ,“ Endüstriyel tasarım sürecinde organizasyonel öğrenme üzerine gerçekleştirilen tez çalışması, tez yazım aşamasında devam etmektedir”
From Nurettin Usta to NURUS Group - (2006-2007) ,“ III. Ulusal Tasarım Kongresi-Tasarımla Kazananlar : Türkiye'den Başarı Örnekleri "İTÜ Vaka Çalışmaları", Sunum”